• Şirket Kuruluş İşlemleri
 • Ana Sözleşme Değişiklikleri, Adres Değişikliği, Şube Açılış İşlemleri
 • Genel Kurul İşlemleri – Pay Devirleri
 • İşletmelerin Muhasebe Sistemlerini Kurmak Geliştirmek
 • Denetim, İnceleme ve Tahlil Yapmak
 • Bilirkişilik, Değerleme, Tahkim, Derecelendirme vb. İşlemler
 • E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv Uygulamaları Rehberlik
 • Sermaye Artırımına İlişkin Raporlar
 • Birleşme Bölünme, Nev’i Değiştirme Tasfiye İşlemlerinin Yürütülmesi
 • Serbest Bölgeler Mevzuatı Danışmanlığı
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Mevzuatı Danışmanlığı
 • İç Denetim ve Muhasebe Organizasyonunun Kuruluş ve Yeniden Yapılandırılması
MALİ & VERGİ DANIŞMANLIĞİ