• KDV İade ve Mahsup İşlemleri
  • Mal İhracatı, İhraç Kayıtlı Teslimler, Hizmet İhracatı, Uluslararası Taşımacılık,
  • İnşaat KDV İadesi ve İndirimli Orandan Kaynaklanan İade Hakkı Doğuran İşlem ve Raporlar
  • Dahilde İşleme İzin Belgesine Göre Yapılan KDV Tecil-Terkin İşlemleri Tasdiki
  • Yıl içinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerin İade Raporları
  • Teşvikli Makine Satışlarına Tanınan KDV İstisnasından Doğan İade Hizmetleri
  • ÖTV İade ve Mahsup Raporları
KDV İADE İŞLEMLERİ